ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ

Σε άτομα που έχουν υποβληθεί σε Βαριατρική Επέμβαση υπάρχει πρόβλημα με το αλκοόλ. Αλκοόλ και Βαριατρική Χειρουργική με μέθοδο που περιλαμβάνει γαστρική παράκαμψη παρουσιάζουν μεγάλη πιθανότητα αυξημένης κατανάλωσης σε σχέση με τα σοβαρά παχύσαρκα άτομα που δεν χειρουργήθηκαν. Επιπλέον, μελέτες φαρμακοκινητικής καταδεικνύουν αλλαγές στον μεταβολισμό του αλκοόλ μετά από τέτοιες επεμβάσεις. Οι ανατομικές αλλαγές οδηγούν σε ταχεία απορρόφηση του αλκοόλ, μειωμένη διάσπασή του και αυξημένη παραμονή του στο αίμα. Μελέτες έχουν δείξει ότι ακόμα και ένα ποτήρι κρασί εμφανίζει ταχύτατα εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα και στην αναπνοή και πολύ καθυστερημένη επάνοδο στα φυσιολογικά όρια. Για αυτό στα χειρουργημένα άτομα διαπιστώνεται αναντιστοιχία της καταναλισκόμενης ποσότητας αλκοόλ σε σχέση με την συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα και την αναπνοή. Η σημαντικά μειωμένη πρόσληψη τροφής οδηγεί στην υπερβολική απορρόφηση ακόμα και μικρών ποσοτήτων αλκοόλ σε ασθενείς με γαστρικές παρακάμψεις με χολοπαγκρεατικά χαρακτηριστικά. Η ταχεία δίοδος στο έντερο παράλληλα με την δυσαπορρόφηση λίπους συνεπάγεται απευθείας είσοδο του αλκοόλ στο αίμα χωρίς καμία προηγούμενη δέσμευσή του με την τροφή.

Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι οι αποκλεισμένες έλικες εντέρου σε αυτά τα χειρουργεία αναπτύσσουν βακτήρια που παράγουν αιθυλική αλκοόλη. Έτσι, έχει ανιχνευτεί αλκοόλ σε τέτοιους ασθενείς ακόμα και αν δεν έχουν καταναλώσει τίποτα.

Συμπερασματικά, η Βαριατρική Χειρουργική που παρακάμπτει τον στόμαχο αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση διαταραχής κατανάλωσης αλκοόλ.