Η ενδοσκοπική χειρουργική αναδείχθηκε πρωτοποριακά το 2006 από τον κ. Χ. Παππή με το 1st International Experts’ Meeting on Advanced Laparoscopic Surgery σε συνεργασία με το Institute of laparoscopic Surgery of Bordeaux Γαλλίας. Η εκδήλωση συγκέντρωσε κορυφαίους χειρουργούς από όλο τον κόσμο. Χειρουργεία που μεταδώθηκαν ζωντανά αποτέλεσαν πανελλήνια πρωτοτυπία στην εκπαίδευση νέων χειρουργών.

ενδοκοπική χειρουργική

Το 2006 ο Χ. Παππής είχε την πρωτοποριακή ιδέα να συγκεντρώσει διεθνούς φήμης χειρουργούς να μοιραστούν με τους Έλληνες συναδέλφους τους την εμπειρία τους. Το σημαντικό, επίσης, ήταν ότι πραγματοποίησαν χειρουργικές επεμβάσεις που μεταδόθηκαν δορυφορικά εκπαιδεύοντας νέους χειρουργούς και ενημερώνοντας παλαιότερους.

Η ενδοσκοπική χειρουργική, είτε αναλύοντας “Τι είναι η Λαπαροσκόπηση” είτε για τη λαπαροσκοπική κήλη ή ρομποτική χειρουργική, είναι η επανάσταση του τέλους του 20ου αιώνα, που όμως άρχισε να καθιερώνεται ως η σύγχρονη προσέγγιση της παγκόσμιας χειρουργικής.

Η εξοικείωση των Ελλήνων χειρουργών ήταν τότε ακόμα μικρή. Η συμβολή του πρώτου τέτοιου είδους Συνεδρίου ήταν σημαντική και γνώρισε μεγάλη επιτυχία και αναγνώριση από όλη την ιατρική κοινότητα! Ηλαπαροσκόπηση είναι μία προηγμένη εγχειρητική προσέγγιση. Η λαπαροσκόπηση Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα και πολλά άλλα προβλήθηκαν και αναλύθηκαν.

Η ενδοσκοπική χειρουργική αφορά σχεδόν όλη τη χειρουργική, εισάγωντας μια καινούργια φιλοσοφία προσέγγισης των προβλημάτων, αποφεύγοντας το κλασσικό νυστέρι και τις μεγάλες τομές. Είναι ενδοσκοπική χειρουργική είναι η βάση της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, είτε με τη μορφή λαπαροσκόπησης είτε ως ρομποτική χειρουργική.