Άλλες Υπηρεσίες
Δε χρειάζεται να χάνετε χρόνο στην αναμονή

Δώστε μας κάποια στοιχεία πριν φτάσετε στο ραντεβού σας!

Leave your contact information and let us call you for an appointment.

Ποιες άλλες Ιατρικές Υπηρεσίες Αιχμής μπορεί να χρειαστεί κάποιος

ιατρικέσ υπηρεσίεσΤο σύστημα Υγείας, ιδιωτικό και δημόσιο, είναι αρκετά περίπλοκο και όλοι μας θα θέλαμε μια καθοδήγηση για ιατρικέσ υπηρεσίεσ, ώστε το πέρασμα μας από αυτό να είναι όσο πιο απλό γίνεται.

Η μεγάλη εμπειρία της Χειρουργικής μας ομάδας αλλά και της Υποστηρικτικής Γραμματείας, μπορούν να βοηθήσουν στη λύση θεμάτων, που διαφορετικά θα μας ταλάνιζαν για μήνες σε ιατρικέσ υπηρεσίεσ!

Η προεγχειρητική διαδικασία με την επιλογή κατάλληλων και έμπειρων γιατρών, η διευκόλυνση σε θέματα ασφαλιστικής κάλυψης και η ψυχολογική στήριξη, που απορρέει από την συνεχή παρουσία της ομάδας μας δίπλα σας, είναι δεδομένα σημαντικά!

Υπηρεσίες Ιατρικές

Επιπλέον μπορούμε να βοηθήσουμε στα παρακάτω:

  • Ρύθμιση συνάντησης με γιατρούς
  • Κλείσιμο ραντεβού για εξετάσεις
  • Μεσολάβηση και παροχή γνωματεύσεων για ασφαλιστική χρήση
  • Επεξήγηση διαδικασιών
  • Ιατρική αξιολόγηση εξετάσεων
  • Συνεργασία με άλλες ειδικότητες για άλλα θέματα υγείας ακόμα και χρόνια μετά την επέμβαση
  • Παρακολούθηση ασθενών που δεν έκαναν την επέμβαση μαζί μας
  • Λύση προβλημάτων από χειρουργεία που έγιναν αλλού
  • Συμβουλευτική για οποιοδήποτε θέμα υγείας