Έλεγχος Καρδιάς και Αγγείων
Δε χρειάζεται να χάνετε χρόνο στην αναμονή

Δώστε μας κάποια στοιχεία πριν φτάσετε στο ραντεβού σας!

Leave your contact information and let us call you for an appointment.

Τι είναι το Καρδιαγγειακό μας σύστημα;

Το Καρδιαγγειακό σύστημα είναι ένα σύνολο οργάνων, υπεύθυνα για την κυκλοφορία του αίματος στο σώμα μας. Κέντρο είναι η Καρδιά μας, που λειτουργεί ως αντλία για να κυκλοφορήσει το αίμα. Τα αγγεία μας (αρτηρίες και φλέβες) είναι το «υδραυλικό» σύστημα, ώστε να φτάνει αίμα και θρεπτικά στοιχεία και στο τελευταίο κύτταρο του σώματος. Η υγεία τους αλλά και ο προληπτικός τους έλεγχος είναι σημαντικά! Υπάρχουν παθήσεις που δίνουν συμπτώματα αλλά και άλλες που είναι αθόρυβες! Έλεγχος του Καρδιαγγειακού Συστήματος είναι επιβεβλημένος.

Καρδιαγγειακό σύστημα και μεταβολικά νοσήματα συνδέονται άρρηκτα! Είναι αποδεδειγμένο σε 1000δες ιατρικές μελέτες!

Ειδικά, όμως, στην περίπτωση της παχυσαρκίας, ο κίνδυνος προβλημάτων στο Καρδιαγγειακό ή αλλιώς Κυκλοφορικό μας σύστημα είναι αυξημένος! Έτσι, συχνά, πέρα από τον απλό καρδιολογικό έλεγχο και ανάλογα με την ηλικία, το σωματικό βάρος και συνοδές παθήσεις ή συνήθειες (Σακχαρώδης Διαβήτης, κάπνισμα κλπ.), είναι απαραίτητη η πιο ενδελεχής διερεύνηση του οργανισμού.

καρδιαγγειακό σύστημα

Γιατί πρέπει να ελέγχεται το Καρδιαγγειακό σύστημα;

Κάθε πάθηση της Καρδιάς και των Αγγείων πρέπει να ενδιαφέρει τον ασθενή, για να μπορεί ο γιατρός να ενημερώσει κατάλληλα και πιθανά να δώσει κάποια θεραπεία. Η καλή υγεία τους είναι σημαντική για το χειρουργείο αλλά και μετά από αυτό. Επιπλέον, κάποιες φορές ανακαλύπτονται προβλήματα που δεν ήταν γνωστά. Έτσι, προλαβαίνουμε δυσάρεστες καταστάσεις και βάζουμε πλάνο για ένα ασφαλέστερο μέλλον!

Πως γίνεται ο έλεγχος;

Ο έλεγχος Καρδιάς και Αγγείων γίνεται από συνεργάτη Καρδιολόγο, που θα πάρει ιστορικό τυχόν προβλημάτων, ιδίως αν υπάρχει διαγνωσμένη πάθηση (πχ. στεφανιαία νόσος, απόφραξη αγγείων κλπ.) ή άλλων σοβαρών καταστάσεων (πχ. παλιά θρόμβωση). Θα ακολουθήσει καρδιογράφημα και αν κριθεί απαραίτητο υπερηχογράφημα triplex καρδιάς, test κοπώσεως και triplex αγγείων. Έτσι θα είναι ακόμα πιο ασφαλής κάθε χειρουργική παρέμβαση.
Αν υπάρχει καρδιολόγος που παρακολουθεί τον ασθενή, η συνεργασία μαζί του είναι απαραίτητη. Επίσης, κάθε πρόσφατη εξέταση είναι χρήσιμη και πρέπει να προσκομίζεται.