ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ & ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ
Παχυσαρκία και Covid 19

Παχυσαρκία και Covid-19

Παχυσαρκία και Covid-19 είναι ένα θέμα που απασχολεί όλο τον κόσμο, ιδίως στην Ευρώπη, τη Βόρεια και Νότια Αμερική, όπου η παχυσαρκία είναι πολύ διαδεδομένη.

Παχυσαρκία και Covid-19 φαίνεται ότι υφίσταται μια σχέση μεταξύ τους, αλλά δεν έχει τεκμηριωθεί πλήρως.

Σε αναδρομική μελέτη αναλύθηκε η σχέση μεταξύ διαφόρων χαρακτηριστικών των νοσούντων από κορωναϊό, συμπεριλαμβανομένου του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ ή BMI) και της απαίτησης για μηχανικό αερισμό (διασωλήνωση) σε 124 διαδοχικούς ασθενείς που εισήχθησαν σε εντατική θεραπεία για Covid-19, σε νοσοκομείο της Γαλλίας.

Η παχυσαρκία (ΔΜΣ> 30kg/m2) και η σοβαρή παχυσαρκία (ΔΜΣ> 35kg/m2) εμφανίστηκαν σε 47,6% και 28,2% των περιπτώσεων, αντίστοιχα. Συνολικά, το 68,6% χρειάστηκε διασωλήνωση.

Το ποσοστό των ασθενών που ήταν αναγκαία η διασωλήνωση αυξανόταν παράλληλα με την αύξηση του ΔΜΣ και η ανάγκη για διασωλήνωση ήταν σχεδόν καθολική σε ασθενείς με ΔΜΣ>35 kg/m2, αφού το 86% αυτών διασωληνώθηκε!

Επίσης, η ανάγκη για μηχανικό αερισμό συσχετίστηκε σημαντικά με το ανδρικό φύλο και το ΔΜΣ, ανεξάρτητα από την ηλικία, την ύπαρξη διαβήτη και υπέρτασης.
Η πιθανότητα για διασωλήνωση σε ασθενείς με ΔΜΣ> 35kg/m2 (δηλαδή με μέτρια ή σοβαρή παχυσαρκία) έναντι ασθενών με ΔΜΣ< 25kg/m2 (δηλαδή φυσιολογικού βάρους) ήταν 7,4 φορές μεγαλύτερη!

Το συμπέρασμα της μελέτης ήταν ότι υπήρξε υψηλή συχνότητα παχυσαρκίας μεταξύ των ασθενών που διασωληνώθηκαν για τον Covid-19. Η σοβαρότητα της νόσου αυξανόταν όσο αυξανόταν το σωματικό βάρος.

Η παχυσαρκία λοιπόν είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου και επομένως απαιτείται αυξημένη προσοχή στα προληπτικά μέτρα στα ευαίσθητα αυτά άτομα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο