Η σοβαρή παχυσαρκία είναι Νόσος!

«IT’S NOT YOUR FAULT», δηλαδή «Δεν Φταις Εσύ» είναι ο τίτλος της Παγκόσμιας εκστρατείας κατά της Παχυσαρκίας, την οποία έχει ξεκινήσει η Διεθνής Ομοσπονδία Χειρουργικής της Παχυσαρκίας (IFSO), θέλοντας να τονίσει τη μη ηθελημένη συμμετοχή του σοβαρά παχύσαρκου στο δύσκολο πρόβλημα αυτής της νοσογόνου κατάστασης. Η σοβαρή Παχυσαρκία είναι Νόσος. Έτσι, όταν “κατηγορείς” και παράλληλα ενοχοποιείς έναν παχύσαρκο ότι δε μπορεί να αδυνατίσει είναι μεγάλο λάθος και ασέβεια!   

Η εικόνα του σώματος έχει τεράστιο ρόλο στην εποχή μας και έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Nature Medicine, δείχνει ότι ο κοινωνικός στιγματισμός και οι διακρίσεις που υφίστανται τα υπέρβαρα άτομα, μπορεί να προκαλέσουν σωματική και ψυχολογική επιβάρυνση και ότι τα προσβεβλημένα άτομα είναι λιγότερο πιθανό να λάβουν επαρκή φροντίδα. Η παχυσαρκία έχει βαθιές ρίζες στην ψυχολογία του ατόμου. Φανταστείτε πόσο αυτή επιβαρύνεται από το κοινωνικό στίγμα, που προκύπτει από τις σύγχρονες απόψεις περί ομορφιάς!

Τι είναι η παχυσαρκία ;

Παχυσαρκία Βαριατρική Χειρουργική

Η παχυσαρκία αποτελεί μία σύγχρονη πανδημία, παρουσιάζοντας τριπλασιασμό τα τελευ­ταία τριάντα χρόνια. Είναι μια χρόνια ασθέ­νεια που απαιτεί εξατομικευμένη θεραπεία, καθώς οι παρεμ­βάσεις στη διατροφή και στον τρόπο ζωής από μόνες τους μπορεί να μην είναι αρκετές για να επιτευχθεί ιατρικά σημαντική και μακροχρόνια απώλεια βάρους!

Παρά την επιστημονική αναγνώριση της νόσου, εξακολου­θεί να υπάρχει σημαντικό κοινωνικό στίγμα στους ασθενείς που ζουν με παχυσαρκία, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων και την υγειονομική περίθαλψη που λαμβάνουν. Σε αυτό συμβάλλει η συχνή πεποίθηση ότι η ανάπτυξη παχυσαρκίας είναι το αποτέ­λεσμα προσωπικής αποτυχίας, επιλογής ή/και έλλειψης πειθαρ­χίας. Ολοένα και περισσότερες μελέτες αμφισβητούν ότι τα άτομα που ζουν με παχυσαρκία είναι ελεύθερα να «επιλέξουν» το σωματικό βάρος τους και αναδεικνύουν τη δυσκολία μακροχρόνιας διατήρησης του απολεσθέ­ντος σωματικού βάρους.

Στην πραγματικότητα, η πείνα και η αίσθηση του κορεσμού ρυθμίζονται από περιοχές του εγκε­φάλου, οι οποίες δεν ελέγχονται συνειδητά από το άτομο. Στο έδαφος μιας παθολογικής προδιάθεσης ενός παχύσαρκου, έρχονται μία σειρά παράγοντες, που ευνοούν την ανά­πτυξη παχυσαρκίας όπως τα πλούσια σε θερμίδες τρόφιμα, η καθιστική ζωή, το άγχος, η έλλειψη ύπνου, γενετικοί και ψυχολογικοί παράγοντες.

Παχυσαρκία Στίγμα

Στον άνθρωπο, ο υποθάλαμος και το στέλεχος του εγκεφάλου φαίνεται να διαδρα­ματίζουν τον κυρίαρχο ρόλο στη ρύθμιση της όρεξης. Σήματα κατανάλωσης ενέργειας που έρχονται από το λίπος και τους μυς μέσω ορμονών, επιδρούν σε αυτά τα κέντρα του εγκεφάλου για να διασφαλιστούν οι ενεργειακές ανάγκες του σώματος. Η πείνα, όπως και η δίψα, αποτελούν απάντηση στην προσπάθεια ομοιόστασης του σώματος. (βλέπε άρθρο στην ιστοσελίδα μας)

Η κατανόηση ότι η όρεξη δεν ελέγχεται συνειδητά, καταρρίπτει την άποψη ότι η παχυσαρκία είναι λάθος των ατόμων, όπως νομίζουν πολλοί (ακόμα και στο χώρο της υγείας). Είναι σα να επιχειρηματολογεί κάποιος, ότι ένας ασθενής φταίει που πάσχει από υπέρταση ή αρθρίτιδα ή ακόμα και μυωπία! Όταν υποβόσκει μια ασθένεια, είναι ΛΑΘΟΣ να κατηγορούμε τον πάσχοντα! Η άγνοια των πραγματικών αιτίων της παχυσαρκίας είναι λογικό να υπάρχει στον πληθυσμό. Γι’ αυτό, όποιος διαβάζει αυτή τη στιγμή το άρθρο αυτό πρέπει να βοηθήσει πραγματικά στην εξάπλωση της επιστημονικής γνώσης και να ωθήσει τους σοβαρά παχύσαρκους να ενημερωθούν για τη Βαριατρική Χειρουργική.

Στιγματισμός & Διακρίσεις

Ο στιγματισμός των ατόμων που πάσχουν από παχυσαρκία και οι διακρίσεις που συχνά υφίστανται σε κοινωνικό επίπεδο και στο χώρο εργασίας τους έως και στην πλημμελή τους υγειονομική περίθαλψη, αναδεικνύει την ανάγκη ορθής πληροφόρησης προς κάθε κατεύθυνση!  Έτσι, απλοϊκά μηνύματα «τρώτε λιγότερο και ασκηθείτε περισσότερο» υποτιμούν την αποδεδειγ­μένη πολυπλοκότητα της νόσου, η οποία οδηγεί σε αυτές τις στερεότυ­πες προκαταλήψεις προς άτομα που πάσχουν. Επίσης, η άγνοια γύρω από τη Βαριατρική Χειρουργική δεν επιτρέπει στους παχύσαρκους να βρουν πραγματική βοήθεια στο πρόβλημα τους.

Στη διεθνή προσπάθεια για #obesityawerness προσπαθούμε με κάθε μέσο. Παρακολουθήστε παρακάτω τη συζήτηση που έγινε στο πλατώ του AlphaTV με μια ασθενή μας. 

Βαριατρική χειρουργική επέμβαση

Βαριατρική Χειρουργική

Κατανοώντας ότι η παχυσαρκία δεν οφείλεται σε έλλειψη κινή­τρων ή θέλησης, η χρήση συνδυασμού θεραπειών, η αλλαγή του τρόπου ζωής, η φαρμακοθε­ραπεία και η Βαριατρική Χειρουργική καθίσταται αναγκαία για μεγάλο αριθμό ασθενών. Η αποσύνδεση της προσωπικής ευθύ­νης θα μειώσει το στίγμα της παχυσαρκίας και θα συμβάλλει στην ενίσχυση της κατανόησης, της πρόληψης και της θερα­πείας αυτής της σύνθετης νόσου.