ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ & ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ

Συνέντευξη για θανάτους στη Θεσσαλονίκη

Μετάβαση στο περιεχόμενο