ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ

Η πανδημία του Covid-19 εξαπλώνεται γρήγορα σε όλο τον κόσμο, ιδίως στην Ευρώπη, τη Βόρεια και Νότια Αμερική, όπου η παχυσαρκία είναι πολύ διαδεδομένη. Η σχέση μεταξύ της παχυσαρκίας και του σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου από κορωναϊό φαίνεται ότι υφίσταται, αλλά δεν έχει τεκμηριωθεί πλήρως.
Σε αναδρομική μελέτη αναλύθηκε η σχέση μεταξύ διαφόρων χαρακτηριστικών των νοσούντων από κορωναϊό, συμπεριλαμβανομένου του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ ή BMI) και της απαίτησης για μηχανικό αερισμό (διασωλήνωση) σε 124 διαδοχικούς ασθενείς που εισήχθησαν σε εντατική θεραπεία για Covid-19, σε νοσοκομείο της Γαλλίας. Η παχυσαρκία (ΔΜΣ> 30kg/m2) και η σοβαρή παχυσαρκία (ΔΜΣ> 35kg/m2) εμφανίστηκαν σε 47,6% και 28,2% των περιπτώσεων, αντίστοιχα. Συνολικά, το 68,6% χρειάστηκε διασωλήνωση. Το ποσοστό των ασθενών που ήταν αναγκαία η διασωλήνωση αυξανόταν παράλληλα με την αύξηση του ΔΜΣ και η ανάγκη για διασωλήνωση ήταν σχεδόν καθολική σε ασθενείς με ΔΜΣ>35 kg/m2, αφού το 86% αυτών διασωληνώθηκε! Επίσης, η ανάγκη για μηχανικό αερισμό συσχετίστηκε σημαντικά με το ανδρικό φύλο και το ΔΜΣ, ανεξάρτητα από την ηλικία, την ύπαρξη διαβήτη και υπέρτασης.
Η πιθανότητα για διασωλήνωση σε ασθενείς με ΔΜΣ> 35kg/m2 (δηλαδή με μέτρια ή σοβαρή παχυσαρκία) έναντι ασθενών με ΔΜΣ< 25kg/m2 (δηλαδή φυσιολογικού βάρους) ήταν 7,4 φορές μεγαλύτερη! Το συμπέρασμα της μελέτης ήταν ότι υπήρξε υψηλή συχνότητα παχυσαρκίας μεταξύ των ασθενών που διασωληνώθηκαν για τον Covid-19. Η σοβαρότητα της νόσου αυξανόταν όσο αυξανόταν το σωματικό βάρος. Η παχυσαρκία λοιπόν είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου και επομένως απαιτείται αυξημένη προσοχή στα προληπτικά μέτρα στα ευαίσθητα αυτά άτομα.