ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ

Η πραγματικότητα είναι ότι η Βαριατρική χειρουργική εφαρμόζεται για τη θεραπεία νοσογόνα παχύσαρκων ατόμων τα τελευταία 60 χρόνια. Οι πρώτες επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν το 1953, ενώ η σημαντικότερη μέθοδος, το γαστρικό by-pass, πρωτο-εφαρμόστηκε το 1966. Επιπλέον, οι παρατηρήσεις για τη χειρουργική βελτίωση ή και θεραπεία του διαβήτη χρονολογούνται από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Η εκρηκτική αύξηση του προβλήματος/ασθένειας και η εφαρμογή λαπαροσκοπικών τεχνικών τις τελευταίες 3 δεκαετίες οδήγησαν στην ευρεία διάδοση των μεθόδων αυτών, με αποτέλεσμα να γίνονται σήμερα πάνω από 420.000 επεμβάσεις διεθνώς. Τα μακροχρόνια ευεργετικά αποτελέσματα της Χειρουργικής αυτής είναι καταγεγραμμένα στην ιατρική βιβλιογραφία εδώ και πάρα πολλά χρόνια και υπερτερούν κατά πολύ των συντηρητικών επιλογών για το σοβαρό αυτό νόσημα.