ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ

Όλες οι επεμβάσεις σήμερα γίνονται λαπαροσκοπικά, η νοσηλεία δεν ξεπερνά τις 2-3 μέρες, ο ασθενής κινητοποιείται το ίδιο απόγευμα του χειρουργείου και δεν υπάρχουν μετεγχειρητικοί πόνοι. Η επάνοδος στην εργασία μπορεί να γίνει μέσα στο πρώτο 10ήμερο, ενώ η πλήρης αποκατάσταση της καθημερινότητας είναι εφικτή μέσα στον πρώτο μήνα. Μέσα στον πρώτο χρόνο επιτυγχάνεται απώλεια άνω του 80% του υπερβάλλοντος βάρους με παράλληλη αποκατάσταση των προβλημάτων υγείας του ατόμου. Τα αποτελέσματα στη βελτίωση της υγείας του ασθενούς είναι άμεσα και εντυπωσιακά, και αυτός βιώνει μια περίοδο ευεξίας και ευτυχίας, αποβάλλοντας το πραγματικό και ψυχολογικό βάρος που αλλοίωνε τη ζωή του και την προσωπικότητά του σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Η μεταμόρφωση είναι τέτοια που οι ασθενείς μιλάνε για καινούργια ζωή!