γαστρική πτύχωση

Το μποτοξ στομαχου και το μπαλόνι είναι νέες ή παλαιότερες τακτικές, που έχουν ελλιπή επιστημονικά στοιχεία ή ελάχιστη αποτελεσματικότητα. Ιδίως, η τελαυταία τάση του μποτοξ στομαχου, δεν έχει ιδιαίτερα αποτελέσματα και δεν έχει ιατρικές δημοσιεύσεις. Αντίθετα, ο Ευρωπαϊκός CDC έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το μποτοξ στομαχου με πολλά περιστατικά επικίνδυνης αλλαντίασης!

Αναλυτικότερα, διαβάστε παρακάτω μερικά στοιχεία για την παλαιότερη μέθοδο με το μπαλόνι στομάχου και για το μποτοξ στομαχου.

Γαστρικό Μπαλόνι

Η ενδοσκοπική (με γαστροσκόπιο) τοποθέτηση γαστρικού μπαλονιού έχει χρησιμοποιηθεί πολλά χρόνια στην προσπάθεια απώλειας βάρους.

Αποτελεί μια απλή διαδικασία και βασίζεται στη λογική της κατάληψης μέρους της γαστρικής χωρητικότητας από ένα μπαλόνι, συνήθως γεμάτο φυσιολογικό ορό (υπάρχουν διάφοροι τύποι μπαλονιών).

Απαιτείται στενή διαιτολογική παρακολούθηση, καθώς τα αποτελέσματα συνδέονται άρρηκτα με ειδική διατροφή. (https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/intragastric-balloon/about/pac-20394435)

Η παραμονή του μπαλονιού στο στομάχι δεν μπορεί να ξεπερνά τους 6-8 μήνες, γιατί τυχόν παράταση προκαλεί βλάβες στο στομάχι. Μάλιστα, έχει παρατηρηθεί ότι η χρήση μπαλονιού πριν από χειρουργική επέμβαση δυσχεραίνει την τελευταία.

Γαστρικό Μπαλόνι

Οι προοπτικές απώλειας βάρους είναι περιορισμένες. Η χρήση του συνιστάται για απώλεια λίγων κιλών ή την προετοιμασία για μια οριστική βαριατρική επέμβαση.

Αν στη διάρκεια της χρήσης του μπαλονιού δεν καταφέρει κανείς να αλλάξει διατροφικές συνήθειες, η επαναπρόσληψη βάρους πρέπει να θεωρείται δεδομένη. (https://www.obesitycoverage.com/before-and-after-your-gastric-balloon-complete-guide/)

Πρέπει εδώ να τονίσουμε, ότι έχουν παρατηρηθεί τρείς κατηγορίες ασθενών. Στην πρώτη, το άτομο παρουσιάζει σημαντική δυσφορία με βάρος στο επιγάστριο, πόνο και εμέτους, οπότε η άμεση αφαίρεση είναι επιτακτική.

Στη δεύτερη κατηγορία, σημαντικός αριθμός ατόμων δεν χάνουν βάρος είτε για μεταβολικούς λόγους είτε γιατί το μπαλόνι εγκαθίσταται σε σημείο του στομάχου που δεν επηρεάζει τον κορεσμό.

Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν αυτοί που θα χάσουν κάποια κιλά (συνήθως όχι πάνω από δέκα κατά μέσο όρο), αλλά θα πρέπει να είναι πολύ πειθαρχημένοι στη διατροφή τους μετά την αφαίρεση!

Μποτοξ στομαχου

Το μποτοξ στομαχου είναι μια ενδοσκοπική τεχνική που εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια μιας γαστροσκόπησης.

Απευθύνεται σε άτομα που έχουν να χάσουν λίγα κιλά. Η λογική του μποτοξ στομάχου βασίζεται στην έγχυση βοτουλινικής τοξίνης στο μυϊκό χιτώνα του στομάχου με αποτέλεσμα να χαλαρώνει αυτό και να μην κάνει τις προωθητικές περισταλτικές κινήσεις, που φυσιολογικά οδηγούν στην κένωση αυτού.

Έτσι, η τροφή θεωρητικά παραμένει μεγαλύτερο διάστημα στο στομάχι με συνέπεια την παράταση του κορεσμού στο άτομο. Δεν αλλάζει τίποτα στον κορεσμό ή στη χωρητικότητα του στομάχου.

Η μέθοδος μποτοξ στομαχου έχει αμφίβολα αποτελέσματα και είναι πολύ καινούργια. Πρέπει σίγουρα να συνοδεύεται από δίαιτα και άσκηση, ενώ δεν είναι γνωΓαστρικό Botoxστό το αποτέλεσμα σε όλους.

Ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν παρατηρηθεί σε ποικίλα ποσοστά. Αυτές περιλαμβάνουν ναυτία, πυρετό, εμέτους και αιμορραγία. Πρόσφατα δημοσίευσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ελέγχου Νόσων (ECDC) (διαβάστε εδώ…) σοβαρές παρενέργειες από την εφαρμογή της μεθόδου! 

Παρουσιάστηκαν πολλά περιστατικά επικίνδυνης  αλλαντίασης με παράλυση και άλλες βαριές επιπλοκές (διαβάστε εδώ…)! Οι λόγοι είναι πολλοί και δυστυχώς δεν υπάρχει τρόπος να διασφαλίζεται ο ασθενής. Έχει σημασία ποιος γιατρός κάνει τη μέθοδο, το ενδοσκόπια χρησιμοποιεί και τι φάρμακο εγχύνει.

Όπως γίνεται αντιληπτό, για όλα αυτά δεν υπάρχει μηχανισμός πιστοποίησης, ότι γίνονται σωστά. Έτσι, προκύπτουν ποικίλα αλλά και επικίνδυνα αποτελέσματα, χωρίς να επιτυγχάνεται κανένας στόχος απώλειας βάρους. Στα ελάχιστα παραδείγματα που “διαφημίζονται”, η απώλεια οφείλεται στην πιστή τήρηση των αυστηρών διαιτητικών οδηγιών που δίδονται, και που θα δούλευαν έτσι και αλλιώς.

Γενικά, οι υποστηρικτές της μεθόδου μποτοξ στομαχου τη θεωρούν ασφαλή, παρά το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί και γενικότερες επιπτώσεις, όπως μυϊκή αδυναμία, διπλωπία (όταν βλέπουμε διπλά) και δύσπνοια.

Μετά το μποτοξ στομαχου, η τοξίνη μπορεί να μεταφερθεί και σε άλλα σημεία του σώματος δια των αγγείων του οργανισμού. Έτσι, μπορεί να επέλθει παράλυση και άλλες δυσάρεστες επιπτώσεις. Τέλος, πρακτικά δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα για την εφαρμογή της μεθόδου.

Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι μπαλόνι και μποτοξ στομαχου θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με μεγάλη επιφυλακτικότητα.